מחירים

המחירים הינם עבור הדרכת סיורים (כולל זמן הכנה). אם אינו צוין אחרת, המחיר אינו תלויי במספר המשתתפים ובמקום הסיור.

המחירים תקפים בכל ימות השנה ללא תוספת בימי שישי ובחגי ישראל.
מעל 30 איש, מומלץ לקחת מדריכה נוספת.

סיוע בבניית התכנית ועצות לדרך ללא תשלום!

מחיר רגיל:

מחיר 50/50:

לקבוצות קטנות עד 4 משתתפים.

כדי ליהנות מסיור פרטי במחיר נמוך יותר, כאשר יחס אישי מובטח: אפשר לחלוק את הסיור עם עוד קבוצה קטנה, המורכבת גם היא מארבעה אנשים לכל היותר.


בעת ההזמנה, תוכלו לציין שאתן מעוניינות באפשרות 50/50. שני מקרים אפשריים:

  • יש קבוצה קטנה אחרת שבוחרת גם היא את האופציה הזאת לסיור דומה. מחיר 50/50 תקף. כל קבוצה קטנה תשלם סכום זהה. התעריף אינו תלוי במספר המשתתפים בכל קבוצה.
  •  אין קבוצה קטנה אחרת שבוחרת באופציה זו, המחיר הרגיל חל.

מחיר זה חל אך ורק כאשר השיתוף מתקיים בפועל.


מתי ואיך תדעו אם תוכלו ליהנות מהמחיר המועדף 50/50?

בהתכתבות הראשונה שלנו, אם קבוצה קטנה כבר בחרה באפשרות זו לביקור זהה. ועד יום לפני הסיור.


מה לא כלול במחיר:
• כניסות לאתרים בתשלום, הקנייה נעשית ישירות בקופות האתרים.
• עלויות התחבורה.
• השכרת אוזניות (15 ₪/ אדם/ יום).


הזמנה ותשלום:
בדוא"ל, או באמצעות
דף הקשר.
יש לשלם מקדמה בסך 30% מעלות הסיור בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן. יש לשלם את היתרה עד יום הסיור במזומן, המחאה או העברה בנקאית.
חשבונית תישלח עם קבלת תשלום

סעיף 1: הזמנת סיור מודרך
אלא אם כן הוסכם אחרת, ההזמנה תקיפה בקבלת מקדמה על ידי בתיה רוזן – גולדברג. תשלום המקדמה מהווה הסכמה על התנאים הכללים והתנאים המיוחדים המופיעים בהצעת המחיר האישית.


סעיף 2: תשלום הסיור
תשלום המקדמה נעשה במזומן, בצ'ק או בהעברה בנקאית לחשבון של בתיה רוזן-גולדברג אשר גרה בירושלים. עמלות העברה, המרה או כדומה על חשבון מזמין הסיור.
יש לשלם את היתרה עד ליום הביקור במזומן, בהמחאה או בהעברה.


סעיף 3: סכום המקדמה
סכום המקדמה מהווה 30% ממחיר ההדרכה.


סעיף 4: ביטול ההזמנה
ניתן לבטל סיור עד חמישה עשר יום לפני מועד הביקור, במייל בלבד. המקדמה תוחזר במלואה בהעברה בנקאית, למעט דמי העבה, המרה או כדומה.
כשביטול מתקבל פחות מחמישה עשר יום לפני מועד הסיור, המקדמה אינה מוחזרת.
ביטול שיתקבל אחל מחמישה ימים לפני מועד הביקור מחייב בתשלום מלא.
במקרה של אי- הופעה: יש לשלם את המחיר המלא.

סעיף 5: ביטול מצד מורת הדרך
אם המדריכה אינה זמינה ואינה מוצאת מחליפה, בתיה רוזן-גולדברג מתחייבת להציע תאריך חלופי לסיור. אם לא ניתן למצוא תאריך חלופי מתאים לכל הצדדים המקדמה תוחזר במלואה.